Bệnh nhân 91 diễn tiến nặng mặc dù đã âm tính SARS-CoV-2 được 2 lần

Bệnh nhân số 91 có diễn tiến nặng. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Bệnh nhân số 91 có diễn tiến nặng. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Bệnh nhân số 91 có diễn tiến nặng. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Lên top