Vụ thầy giáo đấm đá học sinh: Phép thử cho triết lý nhân bản

Sau khi clip thầy giáo thượng cẳng chân hạ cẳng tay học trò, nhà trường liền báo công an vì "Một số đối tượng xấu lợi dụng video này để làm phức tạp tình hình...". Ảnh: cắt từ clip
Sau khi clip thầy giáo thượng cẳng chân hạ cẳng tay học trò, nhà trường liền báo công an vì "Một số đối tượng xấu lợi dụng video này để làm phức tạp tình hình...". Ảnh: cắt từ clip
Sau khi clip thầy giáo thượng cẳng chân hạ cẳng tay học trò, nhà trường liền báo công an vì "Một số đối tượng xấu lợi dụng video này để làm phức tạp tình hình...". Ảnh: cắt từ clip
Lên top