Thầy giáo đá vào ngực, tát học sinh trước lớp bị tạm dừng giảng dạy

Hình ảnh thầy H. tát học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh thầy H. tát học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh thầy H. tát học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top