Thầy giáo tát, đá học sinh trước lớp: "Tôi coi các em như con em trong nhà"

Hình ảnh thầy H. đá học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh thầy H. đá học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh thầy H. đá học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top