Tát thẳng mặt, đá vào bụng sao gọi là “muốn tốt cho học sinh” được!

Cú đá của thầy giáo thẳng vào ngực học sinh. Ảnh cắt từ clip.
Cú đá của thầy giáo thẳng vào ngực học sinh. Ảnh cắt từ clip.
Cú đá của thầy giáo thẳng vào ngực học sinh. Ảnh cắt từ clip.
Lên top