Trời ơi, đến lớp 1 cũng phải học thêm

Chúng ta giảm tải cho những "nữ sinh kính cận bụng phệ" bằng một chương trình giáo dục mới đến học sinh lớp 1 cũng phải đi học thêm? Ảnh Võ Tuấn
Chúng ta giảm tải cho những "nữ sinh kính cận bụng phệ" bằng một chương trình giáo dục mới đến học sinh lớp 1 cũng phải đi học thêm? Ảnh Võ Tuấn
Chúng ta giảm tải cho những "nữ sinh kính cận bụng phệ" bằng một chương trình giáo dục mới đến học sinh lớp 1 cũng phải đi học thêm? Ảnh Võ Tuấn
Lên top