Phụ huynh “chê” chương trình lớp 1 nặng, Bộ GDĐT nói đã giảm tải

TS Thái Văn Tài -  Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Bộ GDĐT thông tin quanh các vấn đề chương trình, sách giáo khoa lớp 1. Ảnh: Thế Đại.
TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Bộ GDĐT thông tin quanh các vấn đề chương trình, sách giáo khoa lớp 1. Ảnh: Thế Đại.
TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Bộ GDĐT thông tin quanh các vấn đề chương trình, sách giáo khoa lớp 1. Ảnh: Thế Đại.
Lên top