Lần thứ hai ông Đoàn Ngọc Hải bị ốm và chuyện chú shipper 3 giờ sáng

Ông Đoàn Ngọc Hải với đôi dép tổ ong "huyền thoại". Ảnh: Tô Thế
Ông Đoàn Ngọc Hải với đôi dép tổ ong "huyền thoại". Ảnh: Tô Thế
Ông Đoàn Ngọc Hải với đôi dép tổ ong "huyền thoại". Ảnh: Tô Thế
Lên top