Trước khi nghi bản thân mắc COVID-19, ông Đoàn Ngọc Hải đã đi đâu, gặp ai?

Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp xúc với nhiều người và có một số lần tiếp xúc không đeo khẩu trang phòng chống COVID-19. Ảnh: Facebook Đoàn Ngọc Hải.
Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp xúc với nhiều người và có một số lần tiếp xúc không đeo khẩu trang phòng chống COVID-19. Ảnh: Facebook Đoàn Ngọc Hải.
Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp xúc với nhiều người và có một số lần tiếp xúc không đeo khẩu trang phòng chống COVID-19. Ảnh: Facebook Đoàn Ngọc Hải.
Lên top