Ông Đoàn Ngọc Hải tung sao kê lần 2: "Đây là trách nhiệm nên phải làm"

Theo ông Đoàn Ngọc Hải việc sao kê là trách nhiệm phải làm. Ảnh: NVCC
Theo ông Đoàn Ngọc Hải việc sao kê là trách nhiệm phải làm. Ảnh: NVCC
Theo ông Đoàn Ngọc Hải việc sao kê là trách nhiệm phải làm. Ảnh: NVCC
Lên top