Ông Đoàn Ngọc Hải muốn mua xuồng máy tặng cô giáo vùng cao

Ông Đoàn Ngọc Hải nói sẽ tặng xuồng máy và áo phao để cô giáo, học sinh và người dân qua suối đỡ vất vả.
Ông Đoàn Ngọc Hải nói sẽ tặng xuồng máy và áo phao để cô giáo, học sinh và người dân qua suối đỡ vất vả.
Ông Đoàn Ngọc Hải nói sẽ tặng xuồng máy và áo phao để cô giáo, học sinh và người dân qua suối đỡ vất vả.
Lên top