Nhiều phụ nữ biên giới có cơ hội thoát nghèo nhờ ông Đoàn Ngọc Hải

Nhiều phụ nữ biên giới có cơ hội thoát nghèo nhờ ông Đoàn Ngọc Hải cho vay vốn từ "Quỹ vì đồng bào". Ảnh: YT.
Nhiều phụ nữ biên giới có cơ hội thoát nghèo nhờ ông Đoàn Ngọc Hải cho vay vốn từ "Quỹ vì đồng bào". Ảnh: YT.
Nhiều phụ nữ biên giới có cơ hội thoát nghèo nhờ ông Đoàn Ngọc Hải cho vay vốn từ "Quỹ vì đồng bào". Ảnh: YT.
Lên top