Ông Đoàn Ngọc Hải 2 lần âm tính SARS-CoV-2, vừa được xuất viện

Ông Đoàn Ngọc Hải được ra viện sau 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Facebook Đoàn Ngọc Hải.
Ông Đoàn Ngọc Hải được ra viện sau 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Facebook Đoàn Ngọc Hải.
Ông Đoàn Ngọc Hải được ra viện sau 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Facebook Đoàn Ngọc Hải.
Lên top