Đằng sau ráo hoảnh một chữ “lùi”

Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông điển hình của chậm tiến độ. Ảnh: Đặng Tiến
Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông điển hình của chậm tiến độ. Ảnh: Đặng Tiến
Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông điển hình của chậm tiến độ. Ảnh: Đặng Tiến
Lên top