Đà Nẵng: Chủ đầu tư cao tốc nợ đầm đìa, dân kêu, chính quyền bức xúc

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dù đã khánh thành nhưng chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, thi công hoàn chỉnh.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dù đã khánh thành nhưng chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, thi công hoàn chỉnh.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dù đã khánh thành nhưng chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, thi công hoàn chỉnh.
Lên top