Tại sao nhiều dự án trọng điểm tại Đà Nẵng bị chậm tiến độ?

Chính quyền Đà Nẵng nhìn nhận những lý do chủ quan và khách quan khiến các dự án động lực thành phố bị ách tắc. Ảnh: TT
Chính quyền Đà Nẵng nhìn nhận những lý do chủ quan và khách quan khiến các dự án động lực thành phố bị ách tắc. Ảnh: TT
Chính quyền Đà Nẵng nhìn nhận những lý do chủ quan và khách quan khiến các dự án động lực thành phố bị ách tắc. Ảnh: TT
Lên top