12 dự án thua lỗ ngành công thương: Hàng nghìn tỉ dư nợ chưa thanh toán

Dự án mở rộng giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên bị bỏ hoang. Ảnh: Cao Nguyên
Dự án mở rộng giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên bị bỏ hoang. Ảnh: Cao Nguyên
Dự án mở rộng giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên bị bỏ hoang. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top