Đà Nẵng - bếp vẫn đỏ lửa trong tâm dịch

Công đoàn Đà Nẵng đã vận động và cung cấp 20 nghìn suất ăn chất lượng cao cho tuyến đầu chống đại dịch COVID-19 tại tâm dịch Đà Nẵng (ảnh CĐĐN)
Công đoàn Đà Nẵng đã vận động và cung cấp 20 nghìn suất ăn chất lượng cao cho tuyến đầu chống đại dịch COVID-19 tại tâm dịch Đà Nẵng (ảnh CĐĐN)
Công đoàn Đà Nẵng đã vận động và cung cấp 20 nghìn suất ăn chất lượng cao cho tuyến đầu chống đại dịch COVID-19 tại tâm dịch Đà Nẵng (ảnh CĐĐN)
Lên top