LĐLĐ Đà Nẵng: 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch

Y bác sĩ các bệnh viện ở Đà Nẵng cần sự chung tay động viên kịp thời của những tấm lòng hảo tâm trong phòng chống dịch. Ảnh: Bệnh viện 119 Bộ Công an.
Y bác sĩ các bệnh viện ở Đà Nẵng cần sự chung tay động viên kịp thời của những tấm lòng hảo tâm trong phòng chống dịch. Ảnh: Bệnh viện 119 Bộ Công an.
Y bác sĩ các bệnh viện ở Đà Nẵng cần sự chung tay động viên kịp thời của những tấm lòng hảo tâm trong phòng chống dịch. Ảnh: Bệnh viện 119 Bộ Công an.
Lên top