LĐLĐ thành phố Đà Nẵng: Trao quà hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao tặng 3.000 bộ bảo hộ y tế, 150 giường xếp đến lực lượng cho tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Ảnh Tường Minh.
LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao tặng 3.000 bộ bảo hộ y tế, 150 giường xếp đến lực lượng cho tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Ảnh Tường Minh.
LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao tặng 3.000 bộ bảo hộ y tế, 150 giường xếp đến lực lượng cho tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Ảnh Tường Minh.
Lên top