Quê nghèo hoang mang vì Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Một thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ (bìa phải ảnh) hoạt động tôn giáo trái pháp luật tại Quảng Trị. Ảnh: VA
Một thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ (bìa phải ảnh) hoạt động tôn giáo trái pháp luật tại Quảng Trị. Ảnh: VA
Một thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ (bìa phải ảnh) hoạt động tôn giáo trái pháp luật tại Quảng Trị. Ảnh: VA
Lên top