Xem xét xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu Hội thánh Đức Chúa Trời

Những sách, ảnh liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời bị thu giữ. Ảnh: CAQB
Những sách, ảnh liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời bị thu giữ. Ảnh: CAQB
Những sách, ảnh liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời bị thu giữ. Ảnh: CAQB
Lên top