Chủ tịch Hải Dương chỉ đạo xử lý hành vi truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Tài liệu truyền đạo của "hội thánh đức chúa trời mẹ". Ảnh: CTV
Tài liệu truyền đạo của "hội thánh đức chúa trời mẹ". Ảnh: CTV
Tài liệu truyền đạo của "hội thánh đức chúa trời mẹ". Ảnh: CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top