Tín đồ theo tà đạo sinh hoạt theo lối nguyên thủy, đốt quần áo thả trôi sông

Người chồng và ba con ở Thạch Hà bơ vơ khi vợ bỏ đi theo Hội thánh. Ảnh: HV
Người chồng và ba con ở Thạch Hà bơ vơ khi vợ bỏ đi theo Hội thánh. Ảnh: HV
Người chồng và ba con ở Thạch Hà bơ vơ khi vợ bỏ đi theo Hội thánh. Ảnh: HV
Lên top