Đưa công nhân Đảo Ngọc vươn ra... biển lớn

Huỳnh Thanh Minh trong lần thăm công nhân Nghiệp đoàn Bốc xếp xã Hàm Ninh. Ảnh: P.V
Huỳnh Thanh Minh trong lần thăm công nhân Nghiệp đoàn Bốc xếp xã Hàm Ninh. Ảnh: P.V