Báo Lao Động mở cuộc thi Bút ký - Phóng sự nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh

Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh: Rất nhiều máu xương, sự sống của quân và dân ta đã hy sinh cho Chiến thắng Khe Sanh (9.7.1968). Ảnh: P.V
Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh: Rất nhiều máu xương, sự sống của quân và dân ta đã hy sinh cho Chiến thắng Khe Sanh (9.7.1968). Ảnh: P.V