Phát động cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Thư ký Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Thư ký Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Thư ký Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top