Trao giải sơ khảo Cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động”

Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD báo Lao Động KV BTB thay mặt báo Lao Động trao giải Ba cho tác giả Huyền Sương. Ảnh: Lê Phi Long
Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD báo Lao Động KV BTB thay mặt báo Lao Động trao giải Ba cho tác giả Huyền Sương. Ảnh: Lê Phi Long
Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD báo Lao Động KV BTB thay mặt báo Lao Động trao giải Ba cho tác giả Huyền Sương. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top