Trả lương làm thêm ngày Tết thế nào?

NLĐ đóng BHXH dưới 3 tháng vẫn được hưởng BHXH một lần. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ đóng BHXH dưới 3 tháng vẫn được hưởng BHXH một lần. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ đóng BHXH dưới 3 tháng vẫn được hưởng BHXH một lần. Ảnh: NAM DƯƠNG