Tử hình đối tượng giao dịch số ma túy trị giá 2,7 tỉ đồng

Đối tượng Mùa Bá Cu khi vừa bị bắt
Đối tượng Mùa Bá Cu khi vừa bị bắt
Đối tượng Mùa Bá Cu khi vừa bị bắt
Lên top