Bóc gỡ đường dây mua bán ma túy ở Bắc Giang, thu giữ súng đạn

Đối tượng Nguyễn Văn Hảo. Ảnh: Anh Minh.
Đối tượng Nguyễn Văn Hảo. Ảnh: Anh Minh.
Đối tượng Nguyễn Văn Hảo. Ảnh: Anh Minh.
Lên top