Thủ tướng Chính phủ đã nhận được đơn khiếu nại của bác sĩ Hoàng Công Lương

Bác sĩ Hoàng Công Lương đã lên tiếng sau kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình).
Bác sĩ Hoàng Công Lương đã lên tiếng sau kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình).
Bác sĩ Hoàng Công Lương đã lên tiếng sau kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình).