Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Infographic: Nhiều tử tù xin hiến xác nhưng…