Bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng sau kết luận điều tra bổ sung

BS Hoàng Công Lương lên tiếng khi nhận bản kết luận điều tra bổ sung vụ tai biến chạy thận
BS Hoàng Công Lương lên tiếng khi nhận bản kết luận điều tra bổ sung vụ tai biến chạy thận