Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cùng một ngày, bác sĩ Hoàng Công Lương nhận 2 lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú