Luật sư kiến nghị đình chỉ điều tra với bác sĩ Hoàng Công Lương

Luật sư Nguyễn Văn Chiến trong ngày phiên toà sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại Hoà Bình trả lại hồ sơ điều tra bổ sung
Luật sư Nguyễn Văn Chiến trong ngày phiên toà sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại Hoà Bình trả lại hồ sơ điều tra bổ sung
Luật sư Nguyễn Văn Chiến trong ngày phiên toà sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại Hoà Bình trả lại hồ sơ điều tra bổ sung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top