Thêm 5 người bị khởi tố vụ phá hơn 60 ha rừng ở Bình Định

Ông Lê Văn Thiệt (giữa), người bị cho là chủ mưu vụ phá hơn 60 ha rừng.
Ông Lê Văn Thiệt (giữa), người bị cho là chủ mưu vụ phá hơn 60 ha rừng.