Bắt giam chủ mưu vụ phá 61ha rừng An Lão

Nhà máy Tường Sơn thuộc Cty Thương Thảo   Ảnh X.N
Nhà máy Tường Sơn thuộc Cty Thương Thảo Ảnh X.N