Tăng phạt từ chung thân lên tử hình kẻ giết tiếp viên karaoke

HĐXX tuyên án  tăng mức án chung thân lên tử hình đối với Trang về tội giết tiếp viên karaoke.
HĐXX tuyên án tăng mức án chung thân lên tử hình đối với Trang về tội giết tiếp viên karaoke.