Tạm giữ một xe chở cây đa “khủng” dù giấy tờ, nguồn gốc đầy đủ

Cây đa "khủng" bị tạm giữ vì không có giấy phép lưu hành đặc biệt.
Cây đa "khủng" bị tạm giữ vì không có giấy phép lưu hành đặc biệt.
Cây đa "khủng" bị tạm giữ vì không có giấy phép lưu hành đặc biệt.