Cục CSGT: Chưa đủ cơ sở để khẳng định “tiêu cực” của cảnh sát vụ xe chở cây khủng

Chiếc xe chở cây khủng đi qua nhiều tỉnh thành.
Chiếc xe chở cây khủng đi qua nhiều tỉnh thành.