Phá đường dây khai thác hàng triệu tấn than lậu, bắt 2 anh em từng giao dịch lan đột biến 250 tỉ đồng

Một trong những bãi than lậu bị phát hiện. Ảnh: DMS
Một trong những bãi than lậu bị phát hiện. Ảnh: DMS
Một trong những bãi than lậu bị phát hiện. Ảnh: DMS
Lên top