Nhập khẩu than qua cảng biển Quảng Ninh tăng mạnh

Tàu quốc tế chở than nhập khẩu vào cảng Hòn Nét, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu quốc tế chở than nhập khẩu vào cảng Hòn Nét, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu quốc tế chở than nhập khẩu vào cảng Hòn Nét, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top