Nữ quái chiếm đoạt 40 tỉ đồng của người muốn ra nước ngoài lao động

Bị cáo Hoàng Thị Kim Hoa chiếm đoạt của hàng chục người muốn ra nước ngoài lao động. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Hoàng Thị Kim Hoa chiếm đoạt của hàng chục người muốn ra nước ngoài lao động. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Hoàng Thị Kim Hoa chiếm đoạt của hàng chục người muốn ra nước ngoài lao động. Ảnh: V.Dũng.
Lên top