Lật tẩy cuộc hội thoại giả danh công an lừa đảo người dân

Giả mạo Lệnh bắt tạm giam của Viện kiểm sát để hù dọa, lừa đảo người dân. Ảnh: Chính Vũ
Giả mạo Lệnh bắt tạm giam của Viện kiểm sát để hù dọa, lừa đảo người dân. Ảnh: Chính Vũ
Giả mạo Lệnh bắt tạm giam của Viện kiểm sát để hù dọa, lừa đảo người dân. Ảnh: Chính Vũ
Lên top