Nữ chuyên viên cấp trái phép hồ sơ luồng xanh bị khởi tố

Bà Hoàng Thị Thanh Nga bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp trái phép hơn 1.000 thẻ mã luồng xanh. Ảnh: CAHN
Bà Hoàng Thị Thanh Nga bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp trái phép hơn 1.000 thẻ mã luồng xanh. Ảnh: CAHN
Bà Hoàng Thị Thanh Nga bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp trái phép hơn 1.000 thẻ mã luồng xanh. Ảnh: CAHN
Lên top