Hà Nội tiếp nhận trên 36.600 hồ sơ xin cấp thẻ "luồng xanh"

Hà Nội tiếp nhận trên 36.600 hồ sơ xin cấp thẻ "luồng xanh". Ảnh minh họa ĐT
Hà Nội tiếp nhận trên 36.600 hồ sơ xin cấp thẻ "luồng xanh". Ảnh minh họa ĐT
Hà Nội tiếp nhận trên 36.600 hồ sơ xin cấp thẻ "luồng xanh". Ảnh minh họa ĐT
Lên top