Hà Nội xử nghiêm xe giả “luồng xanh”

Hà Nội xử nghiêm xe giả “luồng xanh”. Ảnh GT
Hà Nội xử nghiêm xe giả “luồng xanh”. Ảnh GT
Hà Nội xử nghiêm xe giả “luồng xanh”. Ảnh GT
Lên top