Đề nghị tạo thuận lợi cho luồng xanh đường thủy

Đề nghị tạo thuận lợi cho luồng xanh đường thủy. Ảnh minh họa: GT
Đề nghị tạo thuận lợi cho luồng xanh đường thủy. Ảnh minh họa: GT
Đề nghị tạo thuận lợi cho luồng xanh đường thủy. Ảnh minh họa: GT
Lên top