Mở quán cà phê để tổ chức đánh bạc

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A cung cấp.
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A cung cấp.